سوپیتا 1

آدرس: قزوین ، شهر صنعتی البرز ، خیابان حکمت 15، خیابان شیخ بهایی ، نبش غزالی

کد پستی: 3431964573

سوپیتا 2
آدرس : قزوین ، شهر صنعتی البرز ، خیابان حکمت 15

تلفن : 32222198-028
فاکس : 32232886-028
تماس آنلاین : 09201820162
ایمیل : info@soupita.com

تماس با ما

بی صبرانه منتظر انتقادات پیشنهادات و درخواست های شما هستیم