شرکت تولیدى و صنعتى سوپیتا

در سال 1362 در شهرصنعتى البرز تاسیس گردید.  این شرکت فعالیت خود را با تولید ظروف بادى  و  سپس تولید لوله هاى پى وى سى آغازنمود.

فعالیت در زمینه هاى مختلف از جمله صنایع ساختمانى، برق، حمل و نقل و مرغدار ى از دیگر زمینه هاى کارى این شرکت بوده و مى باشد.

 تولید داکت 2 و 2.5 برای اولین بار در ایران شروع گسترش کار این شرکت بود.

با تغییرات صورت گرفته در هیات مدیره شرکت در بهمن ماه سال 1384 این شرکت  اقدام به افزایش  تنوع محصولات با بالاترین کیفیت، قیمت مناسب و همچنین تغییر طراحى بسته بندى هاى خود نمود.